Ceník služeb 2016

Připojení k internetu

tarifTECHNOLOGIEdownloaduploadcena
JETW2M bezdrát 2 Mbps 0,5 Mbps 240,-
JETW10M bezdrát 10 Mbps 2 Mbps 384,-
JETW16M bezdrát 16 Mbps 3 Mbps 564,-
JETFI20M optika 20 Mbps 20 Mbps 384,-
JETFI50M optika 50 Mbps 50 Mbps 497,-

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21%

Ceník je platný od 1. 1. 2014.

Ve výjimečných případech může být služba poskytnuta na jiné technologii než je uvedeno v ceníku. O použité technologii rozhoduje poskytovatel. Uvedené rychlosti jsou maximální, zaručený poměr agregace v nejvyšším zatížení je 1:10. V jednotlivých lokalitách se ceny mohou lišit.

Hovorné - hlasové služby

(vybrané položky)
destinacešpičkamimo špičku
Česká republika - pevné sítě 0,81 0,52
Česká republika - CEMOTEL zdarma zdarma
Česká republika - mobilní sítě 1,29 1,29
Rakousko - pevné sítě 0,60 0,60
Slovensko - pevné sítě 0,74 0,74
USA - pevné sítě, kontinentální 0,59 0,59
Spojené království - pevné sítě 0,50 0,50

Ceník je platný od 1. 3. 2013.

Všechny ceny hovorného jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21% za každou započatou minutu hovoru. Provoz mimo špičku je denně v době 19 - 7, dále o víkendech a státních svátcích.

Kompletní ceník hovorného hlasových služeb, formát PDF ke stažení

Přenesení telefoního čísla od jiného operátora

typ objednávky
cena
Jednoduchá objednávka (samostatné telefonní číslo HTS) 923,-
Komplexní objednávka (hlavní číslo + MSN, provolba DDI) 2299,-

Ceník je platný od 1. 8. 2013.

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21%

 

Televizní služby IPTV

základní balíček
cena
Basic 127,-
Stanadrd 320,-
Max 726,-
   
tematické balíčky 
HBO 1 229,-
HBO 2 299,-
FILM 79,-
SPORT 129,-
ČESKY 69,-
XXX 99,-
ZPRAVODAJ 19,-
DOKUMENT 129,-
Set-top-box
Albis Scene Gate 8073 1949,-
Arris VIP 1113 2699,-

Cenu služby tvoří cena základního balíčku, případně cena balíčku Basic + tematického balíčku. Přesná specifikace programové nabídky jednotlivých balíčků je zde. Služby IPTV nemusí být dostupné na všech typech přípojek. Služba může být poskytnuta pouze právnickým nebo fyzickým osobám, které jsou uživateli služby připojení k internetu společnosti Českomoravská telekomunikační a mají sídlo, provozovnu, trvalý nebo dočasný pobyt nebo vlastní nemovitost v Jihomoravském kraji. Ostatní osoby jsou z poskytování služby předem vyloučeny ve smyslu §2 písm. o) zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Zahájení provozu služeb IPTV je plánovano na 1. 5. 2016.

Poskytovatelem převzatého televizního vysílání je společnosti 4NET.TV services s.r.o., která je jako provozovatel převzatého R a TV vysílání registrována Radou pro rozhlasové a televizní vysílání pod Sp. zn.: 2015/281/SMU/4ne ze dne 14. 4. 2015. Společnost 4NET.TV services s.r.o. má řádně uzavřené smlouvy se všemi poskytovateli obsahu i ochrannými svazy.

Ceník je platný od 1. 5. 2015.

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21%

 

Ostatní služby a poplatky

položka
jednotkacena
servisní a montážní práce na objednávku zákazníka člověkohodina 485,-
doprava km 13,-
ruční spárování nesprávně provedené platby platba 199,-
zaslání vyúčtování poštou v listinné podobě vyúčtování 35,-
příplatek za zřízení služby v mimořádném termínu (So, Po-Pá 17-9)   2000,-
příplatek za servis v mimořádném termínu (So, Po-Pá 17-9)   1000,-

Ceník je platný od 1. 3. 2013.

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21%