Ceník služeb

Kompletní ceník, formát PDF ke stažení

Připojení k síti Internet WirelessFlexi - bezdrátová technologoie

tarifcena zřízenídownloaduploadcena
JETW7 0,-3) 6 Mbps2) 1 Mbps2) 240,-
JETW18 0,-3) 16 Mbps2) 2 Mbps2) 384,-
JETW25 0,-3) 20 Mbps2) 5 Mbps2) 564,-
JETAC321) 0,-3) 26 Mbps2) 6 Mbps2) 384,-
JETAC601) 0,-3) 44 Mbps2) 16 Mbps2) 564,-

Připojení k síti Internet FTTx - optický kabel

AKCE nové optické přípojky zřízené do 31.12.2020 získávají tarif JETFIGIGA do konce roku bez příplatku !

tarifcena zřízenídownloaduploadcena
JETFI300 0,-31) 150 Mbps 150 Mbps 384,-
JETFI600 0,-31) 300 Mbps 300 Mbps 497,-
JETFI1200 0,-31) 600 Mbps 600 Mbps 799,-
JETFIGIGA 0,-31) 1000 Mbps 1000 Mbps 949,-

Připojení k síti Internet pro bytové domy - metalické vedení

tarifcena zřízenídownloaduploadcena
JETM200 0,-32) 100 Mbps 100 Mbps 300,-
JETM300 0,-32) 150 Mbps 150 Mbps 400,-
JETM800 0,-32) 400 Mbps 400 Mbps 990,-

Ceník je platný od 1. 9. 2020.

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21%

U všech datových služeb JET jsou uvedeny maximální přenosové rychlosti. Jedná se o služby agregované a rychlost není zaručena. Maximální úroveň agregace je 1:4.

1) Tarify AC nemusí být dostupné ve všech lokalitách. Vzhledem k tomu, že jsou průběžně pokrývány nové lokality, je nutné se na dostupnost informovat.

2) V rámci tarifů WirelessFlexi lze měnit poměr upload/download při zachování součtu rychlostí. Uvedené hodnoty představují maximum a minimum obou hodnot a zároveň se jedná o výchozí nastavení.

3) Výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto je v případě ukončení smlouvy dříve než za 24 měsíců 3000,- Kč.

31) Výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto je v případě ukončení smlouvy dříve než za 36 měsíců 10000,- Kč.

32) Výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto je v případě ukončení smlouvy dříve než za 24 měsíců 1000,- Kč.

Připojení k síti Internet xDSL

tarifcena zřízenídownloaduploadcena
JETDSL50 0,-1) 50 Mbps 5 Mbps 449,-2)
JETDSL100 0,-1) 100 Mbps 10 Mbps 549,-2)
JETDSL250 0,-1) 250 Mbps 25 Mbps 749,-2)

Ceník služeb JETDSL je platný od 1. 8. 2017.

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21%

U všech datových služeb JET jsou uvedeny maximální přenosové rychlosti. Jedná se o služby agregované a rychlost není zaručena. Skutečná rychlost připojení je závislá na klíčových faktorech kvality a délky přístupového vedení, rychlost služby je vždy nastavena na nejvyšší možnou v rámci daného tarifu (je známá po ověření dostupnosti)

Zřízení služby obvykle do tří pracovních dnů.

Součástí služby je konektivita.

Ke službě je možné zřídit pevnou veřejnou IP adresu za cenu 99,- Kč/měs.

1) Cena zřízení je vázána na minimální dobu užívání 24 měsíců. V případě zkrácení minimální doby užívání se cena zřízení služby zvyšuje o 1000,- Kč za každé zkrácení o započatých 12 měsíců.

2) Zvýhodněná cena při současném využití služby CEMOTEL TV nebo CEMOTEL VoIP 100. Bez současného využití těchto dalších služeb se měsíční cena tarifu zvyšuje o 100 Kč

Doplňkové služby WiFi AirCube

tarifstandardcena zřízenícena měsíčně
WCISP 802.11 b/g/n Ethernet 3x 100 Mbps 0,-1) 30,-
WCAC 802.11 a/b/g/n/ac Ethernet 3x 1 Gbps 0,-1) 79,-

Ceník služeb WiFi je platný od 1. 2. 2018

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21%

1) Zvýhodněná cena zřízení je vázána na minimální dobu užívání 12 měsíců a pořízení při instalaci připojení k internetu. V případě samostatného zřízení je cena 199,- Kč. V případě nedodržení minimální doby užívání je doúčtována cena do plné výše 500,- Kč.

Hovorné - hlasové služby

(vybrané položky)
destinacešpičkamimo špičku
Česká republika - pevné sítě 0,63 0,63
Česká republika - CEMOTEL zdarma zdarma
Česká republika - mobilní sítě 0,63 0,63
Rakousko - pevné sítě 0,60 0,60
Rakousko - mobilní sítě 1,63 1,63
USA - pevné sítě 0,76 0,76
USA - mobilní sítě 0,76 0,76
Kanada - pevné sítě 0,74 0,74
Kanada - mobilní sítě 0,74 0,74
Slovensko - pevné sítě 0,65 0,65
Německo - pevné sítě 0,45 0,45
Velká Británie - pevné sítě 0,74 0,74

Ceník je platný od 1. 3. 2017.

Všechny ceny hovorného jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21% za každou započatou minutu hovoru. Provoz mimo špičku je denně v době 19 - 7, dále o víkendech a státních svátcích.

Kompletní ceník včetně hovorného hlasových služeb, formát PDF ke stažení

Přenesení telefoního čísla od jiného operátora

typ objednávky
cena
Jednoduchá objednávka (samostatné telefonní číslo HTS) 923,-
Komplexní objednávka (hlavní číslo + MSN, provolba DDI) 2299,-

Ceník je platný od 1. 3. 2017.

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21%

 

Televizní služby IPTV

základní balíček
cena
Basic 127,-
Stanadrd 320,-
Max 726,-
   
tematické balíčky 
HBO 1 229,-
HBO 2 299,-
FILM 79,-
SPORT 129,-
DĚTSKÉ 69,-
ČESKY 69,-
XXX 99,-
ZPRAVODAJ 19,-
DOKUMENT 129,-
Set-top-box
Albis Scene Gate 8073 1949,-
Arris VIP 1113 2699,-

Cenu služby tvoří cena základního balíčku, případně cena balíčku Basic + tematického balíčku. Přesná specifikace programové nabídky jednotlivých balíčků je zde. Služby IPTV nemusí být dostupné na všech typech přípojek. Služba může být poskytnuta pouze právnickým nebo fyzickým osobám, které jsou uživateli služby připojení k internetu společnosti Českomoravská telekomunikační a mají sídlo, provozovnu, trvalý nebo dočasný pobyt nebo vlastní nemovitost v Jihomoravském kraji. Ostatní osoby jsou z poskytování služby předem vyloučeny ve smyslu §2 písm. o) zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Zahájení provozu služeb IPTV je plánovano na 1. 5. 2016.

Poskytovatelem převzatého televizního vysílání je společnosti 4NET.TV services s.r.o., která je jako provozovatel převzatého R a TV vysílání registrována Radou pro rozhlasové a televizní vysílání pod Sp. zn.: 2015/281/SMU/4ne ze dne 14. 4. 2015. Společnost 4NET.TV services s.r.o. má řádně uzavřené smlouvy se všemi poskytovateli obsahu i ochrannými svazy.

Ceník je platný od 1. 3. 2017.

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21%

 

Ostatní služby a poplatky

položka
jednotkacena
servisní a montážní práce na objednávku zákazníka člověkohodina 485,-
doprava km 13,-
ruční spárování nesprávně provedené platby platba 199,-
vrácení přeplatku mimo důvody na straně poskytovatele platba 199,-
zaslání vyúčtování poštou v listinné podobě vyúčtování 35,-
příplatek za zřízení služby v mimořádném termínu (So, Po-Pá 17-9)   2000,-
příplatek za servis v mimořádném termínu (So, Po-Pá 17-9)   1000,-
vyjádření k existenci sítí - elektronicky v aplikaci (žadatel PO, FO podnikající) 299,-
vyjádření k existenci sítí - elektronicky v aplikaci (stavebník a žadatel FO nepodnikající) 0,-
vyjádření k existenci sítí - ruční zpracování, doručení poštou 799,-
vyjádření k existenci sítí - elektronicky, expresní zpracování (do 5 dnů) 599,-

Ceník je platný od 1. 9. 2018.

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21%

Kompletní ceník, formát PDF ke stažení

Ceník služeb platný do 28. 2. 2017